Terapeutska masaža

Terapeutsku masažu koji obuhvata masaže kod glavobolje, hiper-tonusa mišića leđa, lumboišialgija, spondiloza, Brojsova masaža kičme. Prvi čas se sastoji od uvodnog predavanja, i prve praktične vežbe. Ostali dolasci su stalna pokazna vežba, i ponavljanje već naučenog. U toku vežbe teče i teorijsko predavanje. Evo šta se nauči na obuci masaže za viši terapeutski stepen manuelnog masera:

Anatomija i fiziologija:

  • delovi tela
  • mišići – slojevi
  • skelet – periost, ligamenti i zglobovi
  • kičma – građa, delovi, deformiteti i povrede
  • vaskularni sistem – vidljivi deformiteti i nevidljivi poremećaji
  • limfni sistem – limfni čvorovi i drenaže
  • probavni trakt
  • nervni sistem

Na ovom kursu naučićete da sa lakoćom rešite probleme klijente kada dođu sa spazmom mišića, glavoboljom, lumboišijalgijom, kada imaju spondilozu i veće problem sa diskovima, a ovakve probleme je moguće rešiti Brojsovom terapijom. Posebna pažnja se pridaje individualnom pristupu svih polaznika. Radi se u malim grupama i to 3 do 10 polaznika, insistira se na znanju.

Vreme obuke:

Trajanje kursa – obuke zavisi od vašeg aganžmana, omogućen vam je stalni nadzor i mogućnost vežbe, ali tempo vi određujete, odnosno tempo usklađujemo sa vašim znanjem. Obuka je namenjena svim koji žele da nadograde svoje znanje o masaži.
Na kraju obuke BIĆE ORGANIZOVANO TESTIRANJE KANDIDATA.

Kontaktirajte nas